Solárium s kolagenem - kolagenárium

Opalujte se a zároveň dopřávejte své kůži a organismu luxusní prožitek omlazení a zpevnění pokožky po celém těle.

Kolagen a elastin jsou skleroproteiny, které naší pokožce dodávají vypjatost a elasticitu. Ale jak se toho dá využít pro přirozeně svěží vzhled? Řešení přináší speciální „červené“ světlo, které proniká hluboko do pokožky a aktivuje tam přirozené regenerační procesy. Deformace a inkrustace jsou odstraňovány, odolnost pokožky se vylepšuje.

Co umí kolagenová světelná terapie?

Naše pokožka je denně vystavována různým vnějším vlivům, které urychlují jeji stárnutí, k němuž přirozeně dochází s přibývajícím věkem. Příčina tkví ve strukturotvorných proteinech kolagenu a elastinu. Poškození kolagenových vláken snižuje vypjatost pokožky, změny elastinových vláken pak vedou zároveň ke ztrátě její elasticity.

Aktivovat přirozené procesy

Přesně do této oblasti zasahuje dlouhovlnné červené světlo. Při kolagenové světelné terapii je pokožka ozařována dlouhovlnným červeným světlem s vlnovým rozsahem mezi 590 a 640 nanometry. Proniká hluboko do pokožky až do vrstev, v nichž se nacházejí kolagen a elastin. Tam aktivuje přirozené obnovovací procesy, k nimž dochází například i při zraněních.

Opotřebované struktury kůže jsou redukovány, deformace a inkrustace v elastinu odstraňovány, takže vlákna získávají zpět svou původní elasticitu a začíná tvorba nových pevných kolagenových vláken.

Úspěchy již po osmi ošetřeních

Při pravidelné aplikaci mění červené světlo příznivým způsobem vzhled pokožky. Doporučená doba ošetření je 10 až 20 minut. Zpočátku by mělo ošetření proběhnout dvakrát týdně, později se může četnost zvýšit i na tři ošetření týdně.

Celá světelná terapie by měla trvat přinejmenším 8 až 10 týdnů, protože pokožka potřebuje čas, aby mohla lepší struktury vytvořit.

Podle zkušeností se dá hovořit o viditelném zlepšení po asi osmi ošetřeních, pokožka se vyhladí, je více svěží a zdravější. Také kruhy pod očima se zmenší.

Na co se nejčastěji ptáte

 • Kolagen – co je to?

Kolagen je jeden z nejdůležitějších strukturotvorných proteinů lidského organismu. Tvoří větší síťovitě propojené svazky, které jako vlákna s minimální roztažností a pevná v tahu dodávají pokožce, ale také zubům, kostem, vazům a chrupavce stabilitu.

 • Co je elastin?

Elastin je další důležitý skleroprotein, který - jak už samo jméno říká – zajišťuje roztažitelnost a tím i elasticitu pokožky. Tvoří větší síťovitě propojené svazky vláken, které jsou roztažitelné až na dvojnásobek své délky. Elastin se vyskytuje v kůži, kromě toho ale také v plicích a v cévách. Elastin zajišťuje roztažitelnost a elasticitu pokožky.

 • Jakých výsledků dosahuje kolagenová světelná terapie?

Výsledky závisí na pravidelnosti a častosti aplikací. Existují různě dlouhé kúry, které mají různé účinky.

 • Opaluje kolagenová světelná terapie?

Ne, používané světlo je bez UV záření. Naopak pokožka dokonce o něco zesvětlí.

 • Jak časté a jak dlouhé mají být aplikace?

Nejlepších výsledků lze dosáhnout při dvojím až trojím ošetření v délce 10 až 20 minut týdně

 • Kdy se objeví první výsledky?

Zlepšení vzhledu pokožky se projeví většinou již po několika aplikacích, přičemž silně poškozená pokožka potřebuje na regeneraci delší dobu. Dobré výsledky se projeví po zhruba osmi aplikacích. Každá pokožka reaguje trochu jinak v závislosti na svých individuálních vlastnostech, osobním životním stylu a věku uživatele.

 • Musí se pokožka před ošetřením nějakým zvláštním způsobem připravovat?

Pokožka by měla být zejména v oblasti obličeje a dekoltu pečlivě očištěna, například pomocí jemného pleťového mléka. To odstraní nepatrné částečky nečistoty a tuku, které by jinak mohly omezit účinnost světla. Světlo tak může bez překážky pronikat do pokožky s maximální účinností.

 • Jsou známy vedlejší účinky nebo kontraindikace?

Ne. Přesto byste se však měli u některých nálezů pro jistotu poradit s lékařem. K nim patří například těhotenství, onemocnění rakovinou, zvýšená citlivost na světlo nebo onemocnění srdce.

 • Může se kolagenová světelná terapie kombinovat s jinými typy kosmetických ošetření?

Ano. Za určitých okolností se dokonce kombinovaná terapie doporučuje.

 • Co dělat dál po jedné kúře?

Aby se výsledky po skončení kolagenové kúry dlouhodobě stabilizovaly, měla by být světelná terapie aplikována nadále jednou týdně.

 • Působí kolagenová světelná terapie vždy?

Ano. Světlem aktivované regenerační procesy pokožky, tedy změna struktury kůže, nezávisí ani na barvě, ani na typu kůže.

 • Může světlo poškodit oči?

Během ošetření by se měly vždy používat ochranné brýle. Zatím sice nebyly prokázány žádné škodlivé účinky kolagenové světelné terapie na oči, přesto by se však od preventivní ochrany očí nemělo upouštět.

 • Může se tato světelná terapie použít i pro léčebné účely u některých onemocnění?

V zásadě ano. Světelná terapie dosahuje pozitivních výsledků u kožních onemocnění, jako například akné, u bolestí kloubů nebo špatných stavů mysli. Co do účinků zde představované kolagenové světelné terapie se však omezujeme výhradně na kosmetické indikace ošetření.

 • Na co by se mělo během aplikace dávat pozor. Může se něco udělat špatně?

V zásadě se nic špatně udělat nemůže. Aby se dosáhlo požadovaných výsledků, měla by se ovšem bezpodmínečně dodržovat doporučená délka ošetření. Kromě toho je důležité dbát během kúry na pravidelnost aplikace.

 • Jsou LED, IPL, lejzr a kolagenová světelná terapie podobné metody ošetření?

Ne. Jediné, co mají všechny aplikace společného, je, že se jako zdroj energie používá světlo. Jinak se odlišují jak svou aplikací, tak způsobem účinku. Jakého efektu světelná terapie dosáhne, záleží vždy na vlnové délce používaného světla, jeho energii a aplikační době. Kromě toho hraje velkou roli hloubka proniknutí do tkáně.

 • Jsou ošetření bolestivá?

Kolagenová světelná terapie je zcela bezbolestná a většina těch, kteří ji absolvovali, ji považují za velmi příjemnou.

Kosmetický význam kolagenu v pokožce

Pokožka je se svými cca. 1,8 m² a váhou mezi 3,5 kg a 10 kg nejen největším orgánem lidského organismu, nýbrž i orgánem funkčně nejmnohostrannějším.  V průřezu je tloušťka naší pokožky 1 - 1,2 mm; čtvrtina veškeré naší krve protéká pokožkou a třetina naší zásoby vody se nachází právě v pokožce.

Slouží mezi jiným jako obalový orgán kolem povrchu těla a k ochraně před vnějšími vlivy. Pokožka je tedy jako žádný jiný orgán vystavena rozmanitým vlivů zevnitř i zvenčí.

Pokožka rozhodujícím způsobem utváří a reprezentuje náš vnější vzhled. Takže je jen přirozené, že je odjakživa usilováno o to, aby byla udržována, pečovalo se o ni, regenerovala se a zušlechťovala. Vedle elementárního významu kolagenu pro velkou část organismu a souvislosti mezi různými riziky a onemocněními, které mohou mít svůj původ v deficitu kolagenu, hraje kosmetický význam zejména kolagenu typu I a typu III v pokožce velkou roli.

Pojivová tkáň s přibývajícím věkem ochabuje. Úbytek kolagenových a elastických vláken v dermis (škáře) vede ke ztrátě elasticity pokožky. Zpomalená látková výměna má za následek, že se energie v buňkách produkujících kolagen, fibroblastech, zmenšuje.

Důvodem toho je především přirozený proces stárnutí, což je geneticky naprogramováno, ale svou roli tu hrají i vnější vlivy, strava, nedostatek pohybu a celkový životní styl. To se vnějškově projevuje tvořícími se vráskami a záhyby v pokožce, zejména v oblastech obličeje a dekoltu.

S přibývajícím věkem se zpomaluje látková výměna, energie pro obnovu buněk v pokožce ubývá, buňky se dělí pomaleji a dermis se ztenčuje. Tukových buněk pod pokožkou, stejně jako potu a pokrutin, které tvoří pro pokožku jakousi ochrannou vrstvu, ubývá. Počet v pokožce obsažených svazků kolagenových vláken a elastinu se zmenšuje, pokožka ztrácí pružnost a elasticitu. Ztenčuje se a tím se také stává náchylnější pro poranění a poškození, jejichž hojení trvá déle a regenerační schopnost pokožky se výrazně snižuje.

Pojivová tkáň a kolagen

Pojivová tkáň protkává prakticky celé naše tělo. Skládá se z buněk a mezibuněčné hmoty. Ta se dále skládá z kolagenů (skleroproteinů), retikulárních a elastických vláken, nekolagenních proteinů, základní hmoty a vody.

Pojivová tkáň je síťovitě propojena a slouží jako elastická, podpůrná a výplňová tkáň mezi buňkami, orgány, částmi orgánů, stejně jako v pokožce, kostech, cévníchstěnách, chrupavkách, šlachách a vazech.

Pojivová tkáň slouží organismu jako:

 • podpůrný systém
 • spojovací systém
 • ochranný systém
 • informační systém
 • transportní systém
 • zásobovací systém

Pojivá tkáň má pro organismus životně důležitý význam. I pouhé jedno jediné slabé místo v pojivové tkáni může narušit a ohrozit celkovou funkčnost systému.

Podle funkcí, které plní, se pojivová tkáň obvykle dělí na:

 1. Výplňovou pojivovou tkáň

Ta vyplňuje prostory mezi pokožkou a svalovinou, obaluje cévy, nervy a orgány, tvoří stroma (výplňovou hmotu chloroplastů) ledvin, žláz, varlat, vaječníků atd. a vyskytuje se všude tam, kde je třeba vyplnit prostory mezi orgány.

 1. Opěrnou pojivovou tkáň

Ta ovlivňuje náš fyzický vzhled, kontury a postavu. Tímto způsobem jsou na určité místo fixovány a vzájemně ohraničeny funkční jednotky a orgány.

Charakteristické pro pojivovou tkáň jsou skleroproteiny - převážně kolageny různých typů. Název kolagen pochází z řečtiny a znamená „produkující lepidlo“. Kolagen je produkován fibroblasty, buňkami vyskytujícími se v pojivové tkáni. Fibroblasty tak tedy hrají podstatnou roli při syntéze extracelulární matrix a zajišťují její zvýšenou odolnost.

Kolagen typu I: je přítomen v pokožce (dermis), cévách, vazech, šlachách, kostech
Kolagen typu II: vyskytuje se v kloubních chrupavkách 
Kolagen typu III: přítomen v pokožce (dermis), orgánech

Kolagen typu I je co do množství v organismu nejdůležitější kolagen. Zatím je ale známých 28 různých typů kolagenů, které zajišťují různé důležité biologické funkce.

Kolagen se jako nejdůležitější součást pojivové tkáně skládá z jemných vláken, která tvoří komplexní vláknitou strukturu. Jejich délka a tloušťka se měří v nanometrech a vlákna jsou uspořádána do trojdimensionálních sítí. Kolagen typu I je co do množství v organismu nejdůležitějším kolagenem a vyskytuje se v dermis (škáře), cévách, vazech, šlachách a v kostech.

Podobný výskyt jako kolagen typu I má i kolagen typu III, který je rovněž přítomen v dermis a orgánech. Kolagen typu IV tvoří v pokožce nepružné svazky, vysoce pevné v tahu. Deficit kolagenu se projevuje mimo jiné urychleným stárnutím pokožky, oslabením svalstva, vazů a šlach, zvýšeným rizikem osteoporózy a všeobecným oslabením pojivové tkáně.

(zdroj: souhrn z článku „Význam pojivové tkáně, kolagenu a mezibuněčné hmoty pro preventivní medicínu“, autoři Ingeborg H. Minhorstová, MUDr. Fiorenzo Angehrn)

Ceník

 
 

Objednávka